Företagets registrerade namn: Street Bill ApS

Adress: Thorvaldsensgade 33a, 8000 Aarhus

CVR-nummer: 42672785

E-post: info@street-bill.com